Kontakt

BDZ-Automation Sp. z o.o.

OFFICE:

Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk, Poland

Numer kontaktowy:

h

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ

VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000793728

NIP: PL5842785286

Kapitał zakładowy: 30 000,00 PLN