Pracuj w BDZ-Automation

Jak się u nas pracuje?

 • Elastycznie – z domu, z biura, od 7, od 10, a może z przerwą w ciągu dnia
 • Komfortowo – narzędzia ułatwiające pracę, jakościowa odzież robocza, wysokie standardy traveli służbowych to rzeczy, o które lubimy dbać
 • Zadaniowo – 'to do’ listy, planowanie, klarowne obowiązki i jasne cele usprawniają naszą pracę
 • Zespołowo – wsparcie, wymiana wiedzy i wspólne szukanie najlepszych rozwiązań to nasza kultura
 • Skutecznie – dowozimy to, czego się podejmujemy

Dzień w firmie

 • Zaczynamy wtedy, kiedy lubimy.
 • Pomagamy sobie i dbamy, żeby czas pracy był zwyczajnie przyjemny.
 • Szukamy rozwiązań, a nie przeszkód – wyzwania nas motywują i aktywizują cały zespół.
 • Spotykamy się stacjonarnie lub zdalnie – jak nam wygodniej.
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla ubiegających się o zatrudnienie

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest spółka BDZ – Automation Sp. z o.o. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000793728, NIP 584785286
 2. Kontakt z administratorem danych: rodo@bdz-automation.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na które Pani/Pan aplikuje tj. oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, oceny Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych na danym stanowisku, dokonania wyboru osoby, którą u nas zatrudnimy oraz w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z 22(1) § 1 Kodeksu Pracy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje. Jeśli natomiast Pani/Pan wyrazi zgodę na to, aby Pani/Pana dane były przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od wyrażenia zgody.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być również: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy wspierające proces rekrutacji, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Informujemy, iż Pani/Pan ma prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i wynika z faktu wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na jakie Pani/Pan aplikuje.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Ogłoszenia

KIEROWNIK ZESPOŁU AUTOMATYKI

CV prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@bdz-automation.com

 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik/koordynator
 • rekrutacja zdalna

Benefity

  • 🎯

  spotkania integracyjne

  • 👕

  brak dress code’u

  • 🤝

  program rekomendacji pracowników

   

  Po okresie próbnym:

  dofinansowanie zajęć sportowych

  • 🏥

  finansowanie prywatnej opieki medycznej

  W CV proszę umieścić klauzulę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

   

  Zadania i obowiązki:

  • Bieżąca opieka nad zespołem realizującym projekty w różnych lokalizacjach na całym świecie.
  • Koordynowanie pracy zespołu inżynierów systemów sterowania: programistów PLC, robotyków, inżynierów emulacji i wirtualnych uruchomień.
  • Planowanie prac, zarządzanie harmonogramem, rozwiązywanie problemów.
  • Rozwój kompetencji zespołu poprzez planowanie szkoleń, wewnętrzny transfer wiedzy, dobór ambitnych zadań.
  • Bieżąca współpraca z kierownikiem projektów
  • Współpraca z innymi działami technicznymi: Hardware, BMS, Elektromontaż.
  • Aktywne wsparcie działu sprzedaży w obszarze wycen i oceny technicznej zapytań.
  • Aktywna współpraca z HR w obszarze rekrutacji i rozmów okresowych z pracownikami.
  • Okazjonalne delegacje zagraniczne (spotkania z klientem, rozwiązywanie problemów, rekonesans techniczny).

   Wymagania:

   • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży automatyki przemysłowej
   • Znajomość specyfiki projektów z dziedziny automotive i/lub intralogistyki
   • Swoboda we współpracy z zespołami międzynarodowymi
   • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany profil: automatyka, robotyka, inżynieria systemów sterowania, mechatronika)
   • Gotowość do okazjonalnych delegacji zagranicznych
   • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca płynną komunikację
   • Prawo jazdy kategorii B
   • Nastawienie na szukanie rozwiązań, pracę zespołową oraz inicjatywę w działaniu

   Co oferujemy?

   • Ciekawą pracę i projekty pełne technicznych wyzwań dla branży motoryzacyjnej, intralogistyki, inteligentnych budynków oraz maszynowej.
   • Umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym.
   • Możliwości rozwoju osobistego i technicznego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz ambitne i ciekawe projekty.
   • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i urządzeń z dziedziny automatyki przemysłowej.
   • Elastyczne godziny pracy.
   • Wysoki standard podróży służbowych (własna flota aut osobowych, osobne pokoje).
   • Pracę w międzynarodowych zespołach ekspertów z dużym doświadczeniem.
   • Świetną atmosferę w naszym zespole 😊

     

    Programista PLC

    CV prosimy przesyłać na adres:
    rekrutacja@bdz-automation.com

    • umowa o pracę
    • pełny etat
    • specjalista (mid / regular)
    • praca stacjonarna
    • praca od zaraz
    • rekrutacja zdalna

    Benefity

     • 🎯

     spotkania integracyjne

     • 👕

     brak dress code’u

     • 🤝

     program rekomendacji pracowników

      

     Po okresie próbnym:

     dofinansowanie zajęć sportowych

     • 🏥

     finansowanie prywatnej opieki medycznej

     W CV proszę umieścić klauzulę:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

     Edukacja

     Ukończony jeden z kierunków studiów: Automatyka, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Systemy Sterowania.

     Zadania i obowiązki

     • Tworzenie oprogramowania systemów sterowania zgodnie ze specyfikacjami, dokumentacją i standardami klienta (sterowniki PLC, aplikacje HMI, systemy SCADA).
     • Wdrażanie zaprojektowanych systemów sterowania w siedzibach / fabrykach klientów.
     • Testowanie funkcji bezpieczeństwa maszyn (software, hardware).
     • Optymalizacja procesów sterowania i poprawa funkcjonalności systemów automatyki.
     • Konfigurowanie urządzeń wchodzących w skład systemów automatyki (sterowniki PLC, panele HMI, napędy, falowniki, rozproszone moduły I/O, systemy wizyjne, prasy elektryczne, wkrętarki automatyczne, urządzenia pomiarowe itp.
     • Konfiguracja i testowanie przemysłowych sieci komunikacyjnych (Profibus, Profinet).
     • Współpraca z projektantami, robotykami, elektrykami i monterami podczas programowania i rozruchów systemów.
     • Przeprowadzanie testów SAT (Site Acceptance Test) oraz FAT (Factory Acceptance Test)
     • Współpraca z klientem podczas wdrożeń
     • Przeprowadzanie szkoleń dla personelu klientów.
     • Wsparcie utrzymaniowe w pierwszych fazach produkcyjnych wdrażanych systemów.

     Wymagania

     • Co najmniej 2 lata doświadczenia w programowaniu i uruchamianiu systemów sterowania procesami przemysłowymi.
     • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej i projektowej.
     • Umiejętność tworzenia dobrego jakościowo kodu PLC w językach: LAD, STL, FBD, SFC.
     • Dobra znajomość sterowników Siemens.
     • Dodatkowym atutem będzie znajomość sterowników innych producentów: Allen-Bradley, Bosch, Schneider, Mitsubishi, B&R.
     • Znajomość techniki napędowej, szczególnie serwonapędów Siemens.
     • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
     • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.
     • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe (ok 60% czasu pracy).
     • Prawo jazdy kategorii B.
     • Wysokie umiejętności komunikacji, nastawienie na pracę zespołową
      Samodzielność, sumienność, dokładność.

     Co oferujemy?

     • Ciekawą pracę i projekty pełne technicznych wyzwań dla branży motoryzacyjnej, intralogistyki, inteligentnych budyków czy maszynowej..
     • Umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym).
     • Możliwości rozwoju osobistego i technicznego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne a także ambitne i ciekawe projekty.
     • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i urządzeń z dziedziny automatyki przemysłowej
     • Elastyczne godziny pracy
     • Pracę w międzynarodowych zespołach ekspertów z dużym doświadczeniem.
     • Świetną atmosferę w naszym zespole.

      

     Młodszy Elektromonter

     CV prosimy przesyłać na adres:
     rekrutacja@bdz-automation.com

     • umowa o pracę
     • pełny etat
     • młodszy specjalista (junior)
     • praca stacjonarna, praca hybrydowa
     • praca od zaraz

     Benefity

     • 🎯

     spotkania integracyjne

     • 🤝

     program rekomendacji pracowników

     Po okresie próbnym:

     dofinansowanie zajęć sportowych

     • 🏥

     finansowanie prywatnej opieki medycznej

      W CV proszę umieścić klauzulę:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

        Edukacja

        Ukończona szkoła zawodowa lub technikum na jednym z kierunków: elektryka, elektronika, elektromechanika, mechatronika, automatyka lub podobne.

        Zadania i obowiązki

        • Montaż instalacji elektrycznych na maszynach przemysłowych
        • Podłączanie szaf sterowniczych i podzespołów elektrycznych
        • Modyfikacja i serwis instalacji automatyki przemysłowej
        • Wsparcie podczas rozruchu maszyn przemysłowych
        • Analiza i rozwiązywanie problemów technicznych

        Oczekiwania

        • Podstawowa wiedza z zakresu elektryki lub automatyki
        • Zdolności manualne
        • Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i elektronarzędzi
        • Prawo jazdy kategorii B
        • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe (ok. 60-70% czasu pracy)
        • Odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
        • Umiejętność pracy w zespole
         Dodatkowymi atutami będą:
        • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako elektryk lub monter
        • Znajomość standardów budowy linii i maszyn przemysłowych
        • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną (schematy elektryczne)
        • Uprawnienia SEP E 1kV

        Co oferujemy?

        • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
        • Przyjazną i otwartą atmosferę w zespole
        • Komfortowe zakwaterowanie w czasie delegacji (prywatne kwatery i indywidulane pokoje)
        • Własną flotę aut osobowych do podróży służbowych
        • Profesjonalne narzędzia
        • Przyuczenie do samodzielnej roli w zespole
        • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracę w projektach wykorzystujących zaawansowane technologie

         

        Elektromonter

        CV prosimy przesyłać na adres:
        rekrutacja@bdz-automation.com

        • umowa o pracę
        • pełny etat
        • specjalista (mid / regular)
        • praca stacjonarna, praca hybrydowa
        • praca od zaraz

        Benefity

        • 🎯

        spotkania integracyjne

        • 🤝

        program rekomendacji pracowników

        Po okresie próbnym:

        dofinansowanie zajęć sportowych

        • 🏥

        finansowanie prywatnej opieki medycznej

         W CV proszę umieścić klauzulę:

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

          Edukacja

          Ukończona szkoła zawodowa lub technikum na jednym z kierunków: elektryka, elektronika, elektromechanika, mechatronika, automatyka lub podobne.

          Zadania i obowiązki

          • Montaż instalacji elektrycznych na maszynach przemysłowych
          • Podłączanie szaf sterowniczych i podzespołów elektrycznych
          • Modyfikacja i serwis instalacji linii automatyki przemysłowej
          • Wsparcie podczas rozruchu maszyn przemysłowych
          • Analiza i rozwiązywanie problemów technicznych
          • Współpraca z projektantami, robotykami, programistami i monterami podczas budowy i rozruchu maszyn

          Wymagania

          • Podstawowa wiedza z zakresu elektryki lub automatyki
          • Zdolności manualne
          • Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i elektronarzędzi
          • Prawo jazdy kategorii B
          • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe – system min. 3×1
          • Odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
          • Umiejętność pracy w zespole
          • Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość standardów i budowy linii i maszyn przemysłowych, umiejętność pracy z dokumentacją techniczną (schematy elektryczne), aktualne uprawnienia SEP, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

          Co oferujemy?

          • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
          • Umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym.
          • Dodatek w postaci diet na delegacjach.
          • Ciekawą pracę i projekty pełne technicznych wyzwań dla liderów branży motoryzacyjnej, intralogistyki, inteligentnych budynków czy maszynowej
          • Możliwości rozwoju osobistego i technicznego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne a także ambitne i ciekawe projekty
          • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i urządzeń z dziedziny automatyki przemysłowej
          • Pracę w międzynarodowych zespołach ekspertów z dużym doświadczeniem
          • Odzież roboczą

           

          Inżynier automatyk

          CV prosimy przesyłać na adres:
          rekrutacja@bdz-automation.com

          • umowa o pracę
          • pełny etat
          • młodszy specjalista (junior), specjalista (mid / regular)
          • praca stacjonarna, praca hybrydowa
          • praca od zaraz
          • rekrutacja zdalna
           • szukamy wielu kandydatów

          Benefity

           • 🎯

           spotkania integracyjne

           • 👕

           brak dress code’u

           • 🤝

           program rekomendacji pracowników

            

           Po okresie próbnym:

           dofinansowanie zajęć sportowych

           • 🏥

           finansowanie prywatnej opieki medycznej

           W CV proszę umieścić klauzulę:

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

            

           Jako inżynier automatyk w naszym zespole będziesz zajmować się:

           • Tworzeniem oprogramowania do obsługi infrastruktury krytycznej Data Center (obiekty hyperscale, serwerownie o mocy ponad 20MW)
           • Analizą dokumentacji technicznej, w tym schematów elektrycznych
           • Instalacją oraz konfiguracją sieci oraz jej diagnostyką
           • Integracją urządzeń automatyki różnych producentów (HVAC, UPS, generatory prądotwórcze)
           • Rejestracją sygnałów
           • Tworzeniem graficznych wizualizacji zadziałania
           • Zarządzaniem alarmami
           • Testami funkcjonalności z zewnętrznymi firmami
           • Tworzeniem raportów oraz dokumentacji powykonawczej

            Nasze oczekiwania:

            • Absolwent kierunków: automatyka, elektrotechnika, elektronika, mechatronika lub pokrewne
            • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe (ok 60% czasu pracy)
            • Znajomość podstawowych zagadnień automatyki i sieci IT
            • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
            • Samodzielność, sumienność, dokładność
            • Prawo jazdy kategorii B  

            Mile widziane:

            • Praktyka z jakimkolwiek systemem SCADA oraz uprawnienia SEP E do 1kV
            • Znajomość języka niemieckiego

            Co oferujemy?

            • Pakiet szkoleń wdrożeniowych.
            • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
            • Umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym.
            • Ciekawą pracę i projekty pełne technicznych wyzwań dla liderów branży motoryzacyjnej, intralogistyki, inteligentnych budynków oraz maszynowej.
            • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i urządzeń z dziedziny automatyki przemysłowej.
            • Pracę w międzynarodowych zespołach doświadczonych ekspertów.
            • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego.
            • Świetną atmosferę w naszym zespole.

             

            Młodszy Inżynier Systemów Sterowania

            CV prosimy przesyłać na adres:
            rekrutacja@bdz-automation.com

            • umowa o pracę
            • pełny etat
            • młodszy specjalista (junior), specjalista (mid / regular)
            • praca stacjonarna, praca hybrydowa
            • praca od zaraz
            • szukamy wielu kandydatów
            • rekrutacja zdalna

            Benefity

            • 🎯

            spotkania integracyjne

            • 👕

            brak dress code’u

            • 🤝

            program rekomendacji pracowników

             

            Po okresie próbnym:

            dofinansowanie zajęć sportowych

            • 🏥

            finansowanie prywatnej opieki medycznej

             

            W CV proszę umieścić klauzulę:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

            Edukacja

            Ukończony jeden z kierunków studiów: Automatyka, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Systemy Sterowania lub pokrewne.

            Zadania i obowiązki

            • Tworzenie oprogramowania systemów sterowania zgodnie ze specyfikacjami, dokumentacją i standardami klienta (sterowniki PLC, aplikacje HMI, systemy SCADA).
            • Wdrażanie zaprojektowanych systemów sterowania w siedzibach / fabrykach klientów.
            • Optymalizacja procesów sterowania i poprawa funkcjonalności systemów automatyki.
            • Konfigurowanie urządzeń wchodzących w skład systemów automatyki (sterowniki PLC, panele HMI, rozproszone moduły I/O).
            • Konfiguracja i testowanie przemysłowych sieci komunikacyjnych (Profibus, Profinet).
            • Współpraca z projektantami, robotykami, elektrykami i monterami podczas programowania i rozruchów systemów.
            • Wsparcie utrzymaniowe w pierwszych fazach produkcyjnych wdrażanych systemów.

            Wymagania

            • Ukończone studia wyższe na jednym z kierunków studiów: Automatyka, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Systemy Sterowania.
             Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
            • Podstawy programowania sterowników PLC w języku LAD.
            • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość któregokolwiek ze sterowników: Siemens, Allen-Bradley, Bosch, Schneider, Mitsubishi, B&R, Beckhoff.
            • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
            • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.
            • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe (ok 60% czasu pracy).
            • Prawo jazdy kategorii B.
            • Samodzielność, sumienność, dokładność.

            Co oferujemy?

            • Ciekawą pracę i projekty pełne technicznych wyzwań dla liderów branży motoryzacyjnej, intralogistyki, inteligentnych budyków czy maszynowej.
            • Umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym).
            • Możliwości rozwoju osobistego i technicznego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne a także ambitne i ciekawe projekty.
            • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i urządzeń z dziedziny automatyki przemysłowej
            • Elastyczne godziny pracy
            • Pracę w międzynarodowych zespołach ekspertów z dużym doświadczeniem.
            • Świetną atmosferę w naszym zespole.

             

            Elektryk Przemysłowy

            CV prosimy przesyłać na adres:
            rekrutacja@bdz-automation.com

            • umowa o pracę
            • pełny etat
            • specjalista (mid / regular), starszy specjalista (senior)
            • praca mobilna
            • praca od zaraz

            Benefity

            • 🎯

            spotkania integracyjne

            • 🤝

            program rekomendacji pracowników

            Po okresie próbnym:

            dofinansowanie zajęć sportowych

            • 🏥

            finansowanie prywatnej opieki medycznej

             W CV proszę umieścić klauzulę:

             Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

              Zadania i obowiązki

              • Montaż instalacji elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym

              • Poszukiwanie rozwiązań w obszarze zaawansowanych technologii i nowości technicznych

              • Montaż tras kablowych

              • Prace połączeniowe urządzeń elektrycznych

              • Prace serwisowe w instalacjach elektrycznych maszyn i urządzeń

              Wymagania

              • Znajomość praktycznych rozwiązań w obszarze techniki napędowej oraz wykorzystania robotów przemysłowych
              • Doświadczenie w pracy z protokołami komunikacji np.: Profinet, EtherCAT, Profibus, CAN

              • Wykształcenie techniczne oraz uprawnienia SEP

              • Prawo jazdy kat. B

              • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe (ok. 60-70% czasu pracy)

              • Sprawne posługiwanie się rysunkami technicznymi i schematami elektrycznymi

              • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

               Dodatkowymi atutami będą:

              • Znajomość standardów automotive

              • Praktyka w wykonywaniu pomiarów elektrycznych

              • Kontakt z klientem w języku angielskim lub niemieckim

              • Proaktywność, zaangażowanie, samodzielność w działaniu

              Co oferujemy?

              • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

              • Premie za osiągane wyniki i dodatkowe funkcje pełnione w projekcie

              • Przyjazną i otwartą atmosferę w zespole

              • Komfortowe zakwaterowanie w czasie delegacji (indywidualne pokoje lub apartamenty)

              • Własną flotę aut osobowych do podróży służbowych

              • Spotkania integracyjne w ramach zespołów projektowych

              • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

              • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kontakt z zawansowanymi rozwiązaniami technicznymi w branży automotive

               

              Robotyk

              CV prosimy przesyłać na adres:
              rekrutacja@bdz-automation.com

              • umowa o pracę
              • pełny etat
              • specjalista (mid / regular)
              • praca stacjonarna, praca hybrydowa
              • praca od zaraz
              • szukamy wielu kandydatów
              • rekrutacja zdalna

              Benefity

              • 🎯

              spotkania integracyjne

              • 👕

              brak dress code’u

              • 🤝

              program rekomendacji pracowników

               

              Po okresie próbnym:

              dofinansowanie zajęć sportowych

              • 🏥

              finansowanie prywatnej opieki medycznej

               

              W CV proszę umieścić klauzulę:

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

              Edukacja

              Ukończony jeden z kierunków studiów: Robotyka, Automatyka i Robotyka, Automatyka, Elektrotechnika, Systemy Sterowania.

              Zadania i obowiązki

              • Tworzenie programów sterujących pracą robotów (offline),
              • Wdrażanie zaprojektowanych systemów zrobotyzowanych u klientów,
              • Programowanie robotów online (teaching). Aplikacje: montaż, spawanie, klejenie, uszczelnianie, clinching, paletyzacja,
              • Testowanie funkcji bezpieczeństwa systemów zrobotyzowanych,
              • Współpraca z programistami PLC,
              • Współpraca z klientem podczas wdrożeń,
              • Przeprowadzanie szkoleń dla personelu klientów,
              • Wsparcie utrzymaniowe w pierwszych fazach produkcyjnych wdrażanych systemów.

              Wymagania

              • Co najmniej 1 rok doświadczenia w programowaniu i uruchamianiu robotów przemysłowych,
              • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej i projektowej,
              • Umiejętność tworzenia dobrego jakościowo kodu,
              • Doświadczenie w programowaniu i uruchamianiu przynajmniej jednego z typów robotów: ABB, KUKA, FANUC,
              • Dodatkowym atutem będzie znajomość robotów innych producentów: Motoman, Mitsubushi, Comau, Durr,
              • Znajomość procesów produkcyjnych: montaż, spawanie, klejenie,
              • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
              • Otwartość na zagraniczne wyjazdy służbowe (ok 60% czasu pracy),
              • Prawo jazdy kategorii B,
              • Wysokie umiejętności komunikacji, nastawienie na pracę zespołową.

              Mile widziane:

              • Certyfikaty szkoleń z systemów bezpieczeństwa poszczególnych typów robotów,
              • Znajomość języka niemieckiego.

              Co oferujemy?

              • Ciekawą pracę i projekty pełne technicznych wyzwań dla liderów branży automotive.
              • Umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym).
              • Możliwości rozwoju osobistego i technicznego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne a także ambitne i ciekawe projekty.
              • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i urządzeń z dziedziny automatyki przemysłowej
              • Elastyczne godziny pracy
              • Pracę w międzynarodowych zespołach ekspertów z dużym doświadczeniem.
              • Świetną atmosferę w naszym zespole.